வணக்கம் !

1 Comment:

  1. johan -paris said...
    மலைநாடர்!
    கவிதை அழகான உவமானங்களுடன்; அமைந்துள்ளது; கம்பர் கூட மருதநிலத்தைப் பற்றி அழகான வர்ணனைகள் செய்துள்ளார். உங்கள் அனுபவங்களைக் கட்டாயம் தாருங்கள். மருத நில ;விதைப்புப் பாட்டு; அறுப்புப் பாட்டு தெரியுமானால் தாருங்கள்.
    யோகன் பாரிஸ்

Post a Comment
 

நன்றி, வணக்கம்.