என்னரும் மருதநிலம்.


பசுங்கடலாய் நீள் விரியும் நெல்வயல்கள்


வயல் நடுவே நீளரவாய் நெளிந்தோடும் நீரோடை

ஓடையிலே எருமையினம் சுயாதீனம்

அதை உடைத்திடும் மேய்போனின் குரல்கோலம்

மெல்ல வீசும் தென்றலிலே சலசலக்கும் மருதமரம்

சலசலப்பின் மத்தியிலும் மரமுறையும் புள்ளினங்கள்

கோடியின்பம் கொட்டி வைத்த என்னரும் மருதநிலம்

இன்றிழந்தேன் இன்றிழந்தேன் இன்று மட்டுமேயிழந்தேன்.

1 Comment:

 1. Anonymous said...
  halo,
  I am Dr.A.Rajasekar Hailing from marutham,tamilnadu,India.Now in Canada.
  Have you ever read the book "MARUTHA MALAR" which was published more than a decade.for your copy write to Mr.Umasankar,Editor,Marutha malar,
  Annanagar,Tirunelveli-627 011.TN
  INDIA.
  REST IN NEXT.
  jjpoorim@yahoo.ca

Post a Comment
 

நன்றி, வணக்கம்.